"Mangel på læreplasser" er en gjengangeroverskrift i avisene. Det som får mindre oppmerksomhet er den gode jobben offentlige virksomheter gjør for å ta inn flere lærlinger. Avinor på Kristiansand lufthavn Kjevik er en av virksomhetene som har blitt lærebedrift. Erfaringene har vært så positive at de nå vil ta inn flere. Fredag 10. januar var det samling på Kristiansand Lufthavn Kjevik for å markere det offentliges innsats for å ta inn flere lærlinger. Tilstede på markeringen var blant annet fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman, lufthavnsjef Arne Johan Johnsen, og fagopplæringssjef i Vest-Agder fylkeskommune Kai Tore Flottorp. Lærling ved Avinor, Tommy Madsen, var selvsagt med som hedersgjest.

I 2016 økte kommunene sin andel av fylkets lærlinger fra 21% til 26%. Dette er en kraftig forbedring på kort tid, og er ekstra viktig i en periode der en nedgang i oljebransjen har ført til færre lærlinger i privat næringsliv. I dette arbeidet har noen kommuner gjort spesielt gode tiltak. Et eksempel er Farsund kommune som har vært en døråpner. Kommunen har tatt inn to lærlinger fra prosess/kjemi – et helt nytt fagområde for kommunene. De to lærlingene, en gutt og ei jente, jobber i vann og avløp. Nå følger flere kommuner opp; Søgne kommune ønsker seg også lærling fra prosess/kjemi, mens Vennesla kommune har tatt inn en anleggsmaskinfører.

Statlige virksomheter følger opp denne utviklingen, noe Avinor er et godt eksempel på. Lufthavnsjef ved Kjevik, Arne Johan Johnsen sier de har fått mye igjen for å være lærebedrift. Da forespørselen kom var han først noe skeptisk, siden det innebærer mye ansvar å ha en lærling i bedriften. Men etter samtale med maskinteknisk leder Atle Nilsen følte begge det var riktig å få inn en lærling hos Avinor.

 • Det er vi veldig glade for i dag. Våre erfaringer er så positive at vi ønsker flere lærlinger de neste årene, også på nye fagområder.

Lærling Tommy Madsen trives godt på Kjevik hvor han får jobbet med relevante oppgaver. Avinor sørger også for at han får komme ut og jobbe med andre oppgaver relatert til fagfeltet hans, som veiprosjekter.

 • Jeg har lært mye som er både nytt og nyttig. Det er en spennende plass å være lærling på.

Tommy er forøvrig elev ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, og et eksempel på at lærlingressurser kan deles på tvers av fylkesgrensen.

Fylkesordfører Terje Damman ønsket Avinor velkommen som lærebedrift, og takket for innsatsen de legger ned for å ivareta lærlingen. Damman la vekt på at fylkeskommunens mål alltid må være å skaffe nok læreplasser slik at elever får erfaring gjennom praksis i en virksomhet. Derfor har Vest-Agder fylkeskommune læreplasser med i sine samarbeidsavtaler med kommunene. Målet i avtalene er at antall lærlinger i kommunene tilsvarer 3 promille av befolkningen, så sant det er nok lærlinger til å fylle opp plassene.

Denne uken signerer Terje Damman og Tellef Inge Mørland, fylkesordfører i Aust-Agder, en regional samfunnskontrakt sammen med NHO Agder, LO (begge fylker), Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, NAV (begge fylker) og KS Agder. Alle partene forplikter seg dermed til konkrete tiltak de skal gjøre for å nå målet: at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. 

 

Tekst og foto: Endre helgeland Karlsen

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer