I forbindelse med evaluering av reglementet for transporttjenesten for funksjonshemmede, vil det bli innført elektroniske transportkort (TT-kort) til alle godkjente brukere fra 1.1.2014. Dette kom frem i dagens fylkesting.

TT-kortet viser hvilket tilbud brukeren er gitt gjennom Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder. For alle brukerne, med unntak av brukere uten reisekvote, gir kortet et definert reisetilbud per kvartal i form av antall kilometer/turer. TT-kortet gir rett til å benytte buss i Vest-Agder med gratis ledsager for alle godkjente brukere i TT-ordningen.

Dokumentet i høyre kolonne viser reglement med de justeringer som nå er vedtatt.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Mette Kirkhus Johansen, telefon 38 07 45 58

Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, 18. desember 2013

Informasjonstjenesten

Wanja Richardsen

 

ft 89/13

av Richardsen, Wanja, publisert 18. desember 2013 | Skriv ut siden

Reglement med justeringer