Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) har i dag vedtatt å opprette et tilbud om forskerlinje på Vågsbygd videregående skole med oppstart skoleåret 2015/2016.

Det har i de siste årene vært en nedgang i antall elever som velger og fullfører de fleste realfag på høyeste nivå. Dette går mot både nasjonale og lokale målsettinger. For å få flere ungdommer til å velge disse fagene, er det viktig å markedsføre både samfunnets behov og ungdommens karrieremuligheter etter slike fag. En forskerlinje er et tilbud hvor realfagene og deres praktiske anvendelse i samfunnet står i fokus.

Forskerlinjen kommer ikke i tillegg til eksisterende klassetall på skolen, men vil erstatte en av parallellene på dagens tilbud innen utdanningsprogram for studiespesialisering. Linjen vil ha et utvidet antall undervisningstimer på 35 timer per uke på Vg1- og Vg2-nivå.

Elever fra hele Vest-Agder kan søke.

Saken sluttbehandles i fylkesutvalget i neste uke.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjon: Reidar Kyllesdal, telefon 38 07 45 67
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon  906 60 568

 

Kristiansand, 01.april 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

hku  14/14

av Richardsen, Wanja, publisert 1. april 2014 | Skriv ut siden