Hospitering

Gjennom hospiteringsordninger kan programfaglærerog instruktør/faglig leder ha et opphold i bedrift/skole. Hovedformålet med hospitering er å utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift. Yrkesfaglærere og instruktører/faglige ledere kan sammen bidra til å gjøre fag- og yrkesopplæring enda bedre.
Det er laget eget informasjonshefte med praktiske opplysninger om hvordan ordningen er organisert i Vest-Agder. Heftet er egnet for både hospitanter og ledere som skal legge til rette for hospitering.


 

 

 

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, publisert 17. februar 2014 | Skriv ut siden

Kontaktinformasjon:
Lene Ragnhild Kyllesdal
Utdanningsavdelingen
Mail: lky@vaf.no
Tlf: 38 07 45 88 (dir)