Klageinstansen i videregående opplæring er fylkestinget eller den fylkestinget gir myndighet.

Klagenemnda behandler klager etter disse bestemmelsene:

  • § 5-10 Klage på karakter ved muntlig eksamen
  • § 5-11 Klage på karakter ved andre, ikke-skriftlige eksamener
  • § 5-12 Klage på standpunktkarakter i fag
  • § 5-13 Klage på standpunktkarakter i orden og i atferd

Planlagte møter i klagenemnda i 2018:

  • 22. juni
  • 05. juli
  • 28. august
  • 10. desember (for muntlig/praktisk høsteksamen)

Klageskjema: 

For å sikre korrekt saksbehandling og arkivering, skal klager etter disse bestemmelsene, fra skoler i VAF, registreres i P360 som utvalgssaker, på lik linje med politiske saker. Se brukerveiledning. Private skoler sender klagene på e-post.

Informasjon til skolene om årets klagebehandling.

av Holthe, Åse, publisert 1. juni 2018 | Skriv ut siden