Lærling
De fleste yrkesutdanningene på videregående skole avsluttes med læretid i bedrift.
To år på skole etterfulgt av to år i bedrift, er den mest vanlige modellen. Noen fag har såkalte særløp, som består av ett år på skole og tre år i bedrift, mens andre fag har andre kombinasjoner.

Lærekandidat
Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat. Sluttkompetansen vil være kompetansebrev.
Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Søknadsfrister 

Søknadsfrist for lærlinger: 1. mars

Søknadsfrist for lærekandidater: 1. februar

 

Som hovedregel må søkere til læreplass som lærling ha bestått alle fag. Søkere til læreplass som lærekandidat må ha bestått sitt individuelle opplæringsløp, §6A-1, 3. ledd.