Vest-Agder fylkeskommune ønsker å samarbeide med alle bedrifter om mulighetene innenfor lærlingordningen.

Målet er å skape vinn-vinn situasjoner både for lærlingene og bedriftene.

Lærlingordningen er viktig både for bedrifter og ungdom:

 •  Bedriftene får tilskudd til å gi opplæring og oppnår samtidig å
  • sikre fremtidig rekruttering til bedriften og bransjen
  • videreføre holdninger, kunnskaper og ferdigheter til nye generasjoner
  • skreddersy fagarbeidere til sin bedrift
 •  Ungdom får muligheter til å
  • fullføre sin videregående opplæring og kvalifisere seg for arbeidsmarkedet
  • utvikle seg som unge voksne gjennom å erfare arbeidslivets krav til pålitelighet, kvalitet, service og produktivitet

 

Som samfunn står vi sterkere, og som fylke øker vi konkurransekraften, når vi sammen klarer å kvalifisere flest mulig ungdom for arbeidsmarkedet gjennom en fullført skolegang og læretid.

 

Se film om det å være lærebedrift

 

Ta kontakt i dag for mer informasjon:

Telefon: 478 98 000

E-post: tre@vaf.no

Mer informasjon på nett