Pågående søknadsrunder

 • Det er mulig å søke på ledige drosjeløyver i Kristiansand kommune. Utlysningen gjelder både Agder Taxi AS og Taxi Sør AS. Les mer her.

 

Informasjon om tildelinger av drosjeløyver i Kristiansand kommune

Ledige og nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand lyses ut på våre hjemmesider og på Facebook. I Kristiansand lyser vi ut på forhånd og tildeler ledige/nyopprettede drosjeløyver fortløpende. Utlysningene forgår fast tre ganger i året, rundt følgende datoer:

- 10. januar,
- 10. mai, og
- 10. september.

 

Informasjon om tildelinger av drosjeløyver i  i fylkets øvrige kommuner

Ledige og nyopprettede løyver i fylkets andre kommuner lyses ut fortløpende på våre hjemmesider og på Facebook.

 

Slik søker du på ledige drosjeløyver

Søknadsskjema for drosjeløyve finner du her. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes inn sammen med følgende dokumentasjon:

 • Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Bestilles her.
 • Attest for skatt og merverdiavgift. Bestilles på www.altinn.no (skjema RF-1316). Denne skal ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund (gjelds-/konkursforhandlinger) tlf. 75 00 75 00. Bestilles på www.brreg.no eller ved å trykke her. Denne skal ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning.
 • Tilsagn om garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr. 84.000,- (Denne summen er gjeldende fra 1.1.2018-31.12.2018)
  Les rundskriv N-1/2018- Garantisum for 2018 - for mer detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Dokumentasjon på ansiennitet (skiftoversikt fra sentral, evt. lønnslipper/selvangivelse)

 Vi gjør oppmerksom på:

 • At dersom du tidligere levert dokumentasjon på faglig kompetanse og har gyldig garantierklæring fra bank trenger du ikke levere disse på nytt.

 • At politiattest ikke skal være eldre enn 3 måneder. Ettersom det tar lang tid fra man bestiller politiattest til man mottar denne, anbefales det at man bestiller attesten i tilstrekkelig tid forut ny søknadsrunde. I Kristiansand er det tre faste utlysningstidspunkt for drosjeløyver, henholdsvis i januar, mai og september. Bestill gjerne politiattesten før utlysningsrunden begynner. Vest-Agder fylkeskommune godtar ikke politiattest som ettersendes/mottas etter søknadsfrist. 

 • Nye garantisummer fra 1. januar 2017: 84.000 kr for ett løyve og 47.000 kr for påfølgende løyver. 

 • Fra 1. januar 2018 trer ny eksamensordning i kraft. Det innebærer at kandidater må ta eksamen hos Statens vegvesen for å oppfylle kravet til faglig kompetanse for tildeling av løyve.
 • At det er søkeren som må dokumentere eventuell praksis som drosjefører. Dette kan dokumenteres via skiftlapper fra sentral, evt. lønnsslipp. Vi ber om at skiftlapper sendes elektronisk til oss direkte fra sentralen.
 • Søkere som har eller vil starte på løyvekurs for å oppnå faglig kompetanse kan komme i betraktning dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere og eksamen bestås før neste utlysning.

Hvor sendes søknadsskjemaet?


Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til:

Vest-Agder fylkeskommune
v/Regionalavdelingen
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand.

eller som e-post til postmottak@vaf.no

Tildeling

Etter at søknadsfristen er utløpt vil alle søkere motta et forhåndsvarsel om vedtak etter at alle søknadene er behandlet. Behandlingstiden avhenger av antall søkere. Dette forhåndsvarselet vil inneholde en del informasjon, samt en oversikt over alle søkerne med oppgitt ansiennitet for hver enkelt. Det vil være anledning for alle søkere, samt for sentralene og Norges Taxiforbund å komme med tilbakemeldinger til forhåndsvarselet.

Deretter vil Vest-Agder fylkeskommune fatte et vedtak om tildeling. Vedtaket har tre ukers klagefrist og løyvene kan utstedes etter at denne klagefristen er gått ut så fremt det ikke er mottatt noen klager.

Vi gjør oppmerksom på at før et løyve kan utstedes skal det betales et administrasjonsgebyr, samt at original garanti må være oss i hende. Søkere som blir tildelt drosjeløyve må også opprette et enkeltmannsforetak. 

Saksbehandlere:

Ann Sherin Skollevold

38 07 47 09

ansk55@vaf.no

 

Søknaden sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
v/regionalavdelingen
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

 

eller til postmottak@vaf.no