Lektor2 er en nasjonal ordning med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen.

Liste over videregående skoler i Agder som deltar i Lektor2 skoleåret 2018/2019 finner du her. Mange bedrifter har engasjert seg i ordningen og samarbeidspartnerne kommer fra ulike bransjer i næringslivet,se fylkesvis oversikt.

Målet for Lektor2-ordningen har tre hovedaspekter:

  • Pedagogisk aspekt: Relevant, aktuell og praksisnær opplæring og innføring i realfagene.
  • Rekrutteringsaspekt: Prosjektet kan ses som en rekrutteringsarena for både å vekke elevenes interesse for de teknologiske og realfaglige fagområdene.
  • Samarbeidsaspekt: Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid mellom skole og øvrig arbeidsliv.

Lektor2-ordningen er en nasjonal ordning:www.lektor2.no
På sidene finner du blant annet:

For mer informasjon, kontakt fylkeskoordinator for Aust-Agder og Vest-Agder:
Anne Vegusdal, Universitetet i Agder
E-post: anne.vegusdal@uia.no
Mobil: 98 43 47 72