Lektor 2-ordningen er et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen.

Liste over videregående skoler i Agder som deltar i Lektor2 skoleåret 2017/2018 ligger lagret her. Samarbeidspartnere kommer fra ulike bransjer i næringslivet.

Målet for Lektor2-ordningen har tre hovedaspekter:

  • Pedagogisk aspekt: Relevant, aktuell og praksisnær opplæring og innføring i realfagene.
  • Rekrutteringsaspekt: Prosjektet kan ses som en rekrutteringsarena for både å vekke elevenes interesse for de teknologiske og realfaglige fagområdene.
  • Samarbeidsaspekt: Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid mellom skole og øvrig arbeidsliv.

Lektor 2-ordningen er en nasjonal ordning:www.lektor2.no
På sidene finner du blant annet:

  • Søkbar idébank med oversikt over en rekke undervisningsopplegg som er etablert av skoler og bedrifter i regi av Lektor 2-ordningen.
  • Fem korte filmer som informerer om Lektor2-ordningen.
  • En fylkesvis oversikt over alle skoler som deltar i Lektor 2.

For mer informasjon, kontakt fylkeskoordinator for Aust-Agder og Vest-Agder:
Anne Vegusdal, Universitetet i Agder
E-post: anne.vegusdal@uia.no
Mobil: 98 43 47 72