De lokale læreplanene er dokumentasjon på opplæring elevene har fått i PTF/YFF. Sentral forskrift gir rammene for organisering av faget.  01.08.2016 kom ny sentralgitt forskrift og faget byttet navn til yrkesfaglig fordypning, YFF.

 

Lokale læreplaner i ulike utdanningsprogram:

Bygg- og anleggsteknikk

Design og håndverk

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Medier og kommunikasjon

Naturbruk

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Ved spørsmål kontakt:
Utdanningsavdelingen v/ Lene Ragnhild Kyllesdal, lky@vaf.no

Mer om organisering av PTF/YFF i Vest-Agder