Her finner du en oversikt over planer eller planprogram som er lagt ut på høring. Klikk på navnet for å laste ned dokumentene.

 

     Høringsfrist
 Forside Hoeringsutkast Regionplan Agder 2030

Høringsforslag Regionplan Agder 2030

Høringsforslag handlingsprogram til Regionplan Agder 2030

Saksfremlegg og politiske vedtak fra fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder

Mer info om planprosessen på www.regionplanagder.no

Høringsuttalelser merkes "Regionplan Agder 2030" og sendes enten digitalt til postmottak@vaf.no eller til Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

1. april for statlige etater, organisasjoner, interesseforeninger, private m.m.

26. april for kommunene i Agder