Regionplan Agder 2020 er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Den skal nå revideres og bli til Regionplan Agder 2030. Her settes de viktigste målene for hva Agder skal oppnå innen 2030, og tiltak for hvordan målene skal nås.

Planprogrammet er starten på arbeidet med en ny regionplan, og beskriver hvordan den skal lages. Planprogrammet foreslår blant annet:

- hvordan prosessen med å lage Regionplan Agder 2030 skal være
- hva regionplanens formål er
- mulige tema som skal ha hovedfokus/egne kapitler
- hvem som skal involveres i utarbeidelsen


Regionplan Agder 2030 er mer enn fylkeskommunenes plan, og skal sette felles mål og retning for hele Agder. Derfor er det viktig å involvere aktører fra offentlig sektor, næringsliv og andre aktører allerede i denne fasen. Innspill om hovedtemaer og hvordan aktører kan involveres i planprosessen er særlig velkomne i høringen for planprogrammet.

 

Last ned utkastet til planprogram her. 

 

Høringsfrist: 1. mars
Innspill sendes til e-post eller adresse til høyre.

Kontakt: Manuel Birnbrich (mbi@vaf.no)

av Helgeland, Endre, publisert 20. desember 2017 | Skriv ut siden

Høringsinnspill sendes til:

postmottak@vaf.no

Merk med "Regionplan Agder 2030"
 

Kan også sendes til:

Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand