Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018 – 2029 er et tverrfaglig arbeid gjort i samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Agder politidistrikt, Utrykningspolitiet, Trygg Trafikk og Statens Vegvesen.

Utkastet til strategiplanen omhandler ikke tiltak i Agder-fylkene, men legger opp til at det utarbeides en egen tiltaksplan for trafikksikkerhet. 

 

Last ned utkastet til strategiplan her.

 

Høringsfrist: 1. mars
Innspill sendes til e-post eller adresse til høyre.

Kontakt: Steinar Sørheim (sts@vaf.no)

av Helgeland, Endre, publisert 20. desember 2017 | Skriv ut siden

Høringsinnspill sendes til:

postmottak@vaf.no

Merk med "Strategiplan for trafikksikkerhet 2018-2029"

 

Kan også sendes til:

Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand