Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050 (ATP-planen) er en overordnet arealplan som ble vedtatt i juni 2011.

Planen gjelder for de syv kommunene som utgjør Kristiansandregionen: Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland. Den er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. 

Arbeidet med å revidere gjeldende plan startet høsten 2017 og planprogrammet er nå ute på høring. Planprogrammet gir en oversikt over fokusområdene som skal vurderes. Berørte kommuner, organisasjoner og næringsliv inviteres til å komme med innspill til planprogrammet. 

Last ned utkastet til planprogram her. 

 

Høringsfrist: 20. februar
Innspill sendes til e-post eller adresse til høyre.

Kontakt: Jo Viljam Drivdal (jod@vaf.no)

av Helgeland, Endre, publisert 20. desember 2017 | Skriv ut siden

Høringsinnspill sendes til:

postmottak@vaf.no

Merk med "Regional plan for Kristiansandsregionen"

 

Kan også sendes til:

Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand