Regionplan Agder 2020 er det viktigste overordnede plandokumentet for regional utvikling. Planen gir en prioritering av viktige mål og gjelder for begge Agder-fylkene.

Hovedmålet i planen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Det viktigste grepet i planen er økt samhandling - fordi det bare er gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål. Gjennom samhandling skal vi oppnå mer. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning.

Regionplan Agder 2020 - forside

av Birnbrich, Manuel, publisert 12. september 2013 | Skriv ut siden