I følge Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 1992 skal det i hver fylkeskommune være et eldreråd som velges av fylkestinget for valgperioden.

Sekretariatfunksjonen ivaretas av fylkeskommunens politisk sekretariat, tlf.: 41620003/ 38 07 47 35 eller marion.erichsen@vaf.no

Medlemmer får innkalling til møtene. Vararepresentanter innkalles særskilt.

Fylkestinget har besluttet at Fylkeseldrerådet i Vest-Agder skal ha fem representanter med personlige vararepresentanter.Fylkets pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til representanter. Flertallet av eldrerådsrepresentantene skal være alderspensjonister fra fylket. Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges ut blant pensjonistene.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Alle saker skal legges frem for rådet i god tid før fylkestinget behandler sakene. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som vedrører eldre i fylket.

Saker/møteprotokoller som behandles i fylkeseldrerådetr:www.vaf.no/politikk/politiske saker/fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Fyer 16

Foran fra høyre: Arild Birkenes og Marit Dahlberg Skogen. Bak fra høyre: Gudrun Strengenes, Per Sveinung Stordrange, Terje Svendsen og rådets sekretær Marion Erichsen.

Fylkeseldrerådet har følgende sammensetning 2015-2019:

Representanter Personlige vararepresentanter

Per Sveinung Stordrange, KrF

Mail: persveinung@stordrange@politiker.vaf.no  
Tlf.: 901782248 

1. vara: Jørg Magne Hadland, KrF
Mail: jorgmagne.hadland@politiker.vaf.no
Tlf.: 901782248       

2. vara: Oddlaug Hesland Tjomsland, KrF
Mail: oht@politiker.vaf.no
Tlf.: 91170541

Gudrun Strengenes, Ap

Mail: gudrunstre@gmail.com
Tlf.: 40001489

1. vara: Sigmund Nilsen
Mail:
Tlf.:

2. vara: Berit Salvesen
Mail: Berit.salvesen@powermail.no
Tlf.: 99419877

Marit Dahlberg Skogen, Pensjonistforbundet

Mail: tor_svein.skogen@getmail.no
Tlf.: 38091373

1. vara: Tor J. Mathisen
Mail: tor.mathisen@online.no
Tlf.: 91793275

2. vara: Hans Otto Lund
Mail: hans.otto.lund@kristiansand-bystyre.no
Tlf.: 90870550

Arild Birkenes, FrP

Mail: abirkene@online.no
Tlf.: 90985390

1. vara: Oddbjørn Aardalen, Sp
Mail: oaardalen@yahoo.com
Tlf.: 90510617

2. vara: Kåre Glomsaker, FrP
Mail:
Tlf.: 99531182

Terje Svendsen, Dem.

Mail: tetse@start.no
Tlf.: 40401826

1. vara: Liv Berit Li
Mail: lbl4520@gmail.com
Tlf.: 38266832

2. vara: Berit Salvesen
Mail: Berit.salvesen@powermail.no
Tlf.: 99419877

Leder : Arild Birkenes (FrP)og nestleder: Marit Dahlberg Skogen (Pensjonistforbundet)

Møter 2018:

24. Januar

01. Mars

12. April

24. Mai  Vårkonferanse, Rosfjord Strandhotell - Lyngdal (ordinært møte etter vårkonferansen)

16. August

20. September

26. Oktober

15. November

 

 Med forbehold om avlyse møter dersom få saker.

Alltid oppdaterte møteplaner finnes på: www.vaf.no/politikk/møteplaner 2018

 

av Knutsen, Steinar, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden