Partier som ønsker å stille til fylkestingsvalget i 2019 må levere listeforslag til fylkeskommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00.
På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet fylkeskommunen. Det er ikke nok at den er postlagt.
Frist for å levere listeforslaget er vanligvis 31. mars kl. 12.00. I 2019 faller 31. mars på en søndag, dermed er fristen utsatt til påfølgende hverdag, mandag 1. april.
Det skal velges 49 kandidater til Agder fylkesting. Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 55 kandidater.

Listeforslagene skal leveres innen 1. april kl. 12.00.Listeforslag med vedlegg leveres til følgende adresse:
Vest-Agder fylkeskommune, Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand
Aust-Agder fylkeskommune, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal

Dersom du ønsker å postlegge listeforslaget må dette være ankommet en av fylkeskommunene innen 1. april kl. 12.00 for å være gyldig. Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig. Du kan sende til en av følgende adresser:
Vest-Agder fylkeskommune v/Steinar Knutsen, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand
Aust-Agder fylkeskommune, v/Øystein Kristensen, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

 

Innleverte listeforslag vil bli publisert i høyremenyen fortløpende

 

 

av Knutsen, Steinar, publisert 23. januar 2019 | Skriv ut siden