Fylkesvalgstyret godkjente 23. mai 15 valglister til fylkestingsvalget i Agder 2019. Valglisten til Alliansen ble forkastet fordi den ikke oppfylte lovens krav om 500 godkjente underskrifter.

Velgerne får dermed følgende partier å velge mellom: 

Høyre
Kristelig Folkeparti
Rødt
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Venstre
SV - Sosialistisk Venstreparti
Pensjonistpartiet
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Demokratene
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Piratpartiet
Liberalistene

Oversikt over de godkjente listeforslagene finner du til høyre.

av Knutsen, Steinar, publisert 23. januar 2019 | Skriv ut siden