Valg 2017

Fylkesvalgstyret godkjente i sitt møte10. mai valglistene som stiller til valg til Stortinget fra Vest-Agder i 2017. Valglistene legges ut til offentlig ettersyn på denne nettsiden.

Vedtak i fylkesvalgtstyret:

Som offisielle valglister ved stortingsvalget i Vest-Agder valgdistrikt 2017 godkjennes følgende listeforslag:

Høyre
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Venstre
Liberalistene
Kystpartiet
Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Demokratene i Norge
Pensjonistpartiet
Fremskrittspartiet
Rødt
Partiet De Kristne
Senterpartiet
Alliansen
Piratpartiet
Helsepartiet

På stemmesedlene anføres kandidatene med fornavn, etternavn, fødselsår og kommune.

Valglistene finner du her:
Godkjente valglister

 

Vil du vite mer?

Mer informasjon om valg finner du her:   valg.no 

Fylkesvalgstyret:
Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven (åpner ny side), og godkjenner partiers / gruppers forslag til valglister. Fylkesvalgstyret sørger for trykking av stemmesedler til fylkestingsvalg og stortingsvalg, og distribuerer disse til kommuner og partier / grupper som stiller liste ved valget. Fylkesvalgstyret kontrollerer gjennomføringen av fylkestingsvalg og stortingsvalg i kommunene, og foretar endelig valgoppgjør ved fylkestingsvalg. Fylkesvalgstyret fordeler distriktsmandatene ved stortingsvalg.

Postadresse:
Vest-Agderfylkeskommune v/ fylkesvalgstyret,
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

 

 

av Knutsen, Steinar, publisert 3. mars 2017 | Skriv ut siden