Posebyen er betegnelsen på den eldre trehus-bebyggelsen mellom Elvegata og Festningsgata.

Posebyen er et verneverdig bygningsmiljø, et kulturmiljø, og med sin bakgrunn representerer den en viktig del av Kvadraturens historie. Kulturminner og kulturmiljøer er ikkefornybare ressurser. Det forplikter oss til å forvalte dem med respekt og omtanke for dem som har levd før oss, og for dagens og morgendagens mennesker. l dette ligger det også en erkjennelse av at fremtidens kulturminner skapes idag.


Størstedelen av posebyen er regulert til spesialområdebevaring: Formålet med reguleringen er å sikre bevaring og utbedring av den arkitektonisk og kulturhistorisk verdifullebebyggelsen i kvartalene og bymiljøets- og bygningsmiljøets særegne karakter og verdi som helhet.

Dette heftet er ment å gi praktiske retningslinjer for vedlikehold og utbedring av trehusene i Kvadraturen.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 25. januar 2013 | Skriv ut siden