Byggeskikkveilederen for Mandal sentrum henvender seg både til erfarne og mindre erfarne fagfolk og huseiere.

Veilederen vil være supplerende for gjeldende Reguleringsplan for Mandal sentrum samt andre områder som er omfattet av reguleringsplaner med formål bevaring. Bygningstyper og bygningsdeler er omtalt i egne kapitler, og slik at veilederen kan brukes til oppslag.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 25. januar 2013 | Skriv ut siden