Uthavnene er kan hende Sørlandets viktigste og mest verneverdige kulturmiljøer. Med sine tettbygde trehusmiljøer, med hus mer eller mindre vegg i vegg og så å si på bryggekanten, sitt spesielle kulturlandskap og sine minner etter flere hundre år med havnevirksomhet, losing og handel representerer de miljøer som i denne spesielle tapningen bare finnes her.

Det er først og fremst bygningene som er tema for denne veilederen. Det meste av uthavnsbebyggelsen har fått et formelt vern gjennom regulering til bevaringsformål; Ny-Hellesund er endatil foreslått fredet etter kulturminneloven. Hensikten med denne veilederen er ikke å gjenta disse formelle rammene, men å konkretisere og utdype dette vernet gjennom å formidle kunnskap om arkitektur og byggeskikk i uthavnene og praktiske råd om vedlikehold og utbedring.

Veilederen er ført i pennen av distriktskonservator Ivar Ole Iversen ved Byggeskikksenteret i Flekkefjord. Kapittel 1 – de historiske uthavnene på Sørlandet – er skrevet av Bjarne Tresnes Sørensen ved Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

 

 

av Kristiansen, Kåre, publisert 14. april 2016 | Skriv ut siden

Veileder for uthavnene på Sørlandet