Vikinger - Elever fra Konsmo barneskole 2011
Foto: Snorre Haukalid

Kunnskap om kulturminner og kulturmiljø bidrar til å skape forståelse for dem, som igjen gir innsikt til vern og forståelse. Denne kunnskapen fordres gjennom god formdling.

Hos Fylkeskonservatoren drives det aktivt med formidling på flere plan. Det arbeides kontinuerlig med skjøtsel av forskjellige kulturminner og -miljøer, settes opp nye skilter, lages utstillinger, arrangeres guidede turer, seminarer og arkeologikafeer, utarbeider produksjoner i den kulturelle skolesekken og driver aktivt med formdiling ved arkeologiske registreringer. 

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 28. januar 2013 | Skriv ut siden

Kontakt:
Arkeolog
Yvonne F. Willumsen

oly@vaf.no

38 07 45 62

917 34 315