Formidling er høyt prioritert innenfor fylkeskommunens kulturminnevern.

Fylkeskonservatoren utgir i den forbindelse en del kulturhistoriske bøker og rapporter i samarbeid med Commentum forlag. Her er en oversikt over hvilke utgivelser som fremdeles kan skaffes.

Bøkene kan bestilles fra Commentum Forlag AS.


Rapportserie fra Regionalavdelingen
   
 

Nr. 1. Kompassroser og annen grafitti i kystmiljø,
av Endre Wrånes (2006). 100,-

 

Farmers Mariners

Nr. 2. Farmers, mariners, and lords of long-ago. Archaeology
and prehistory in the Agder region, by Frans-Arne Stylegar (2007). 298,-

 

 

 

Fortøyningsfester

Nr. 3. De gamle fortøyningsfestene i Ny-Hellesund
og fortøyningsmetodenes historie, av Jan G. Langfeldt (2008). 198,-

 

 

 

Hellerboka

Nr. 4. Den store hellerboka for Agder og Rogaland,
av Torfinn Normann Hageland (2008). UTSOLGT

 

 

 

Jernvinna På Agder

Nr. 5. Jernvinna på Agder. Jernvinneseminaret
i Sirdal 25.-26. oktober 2007, av Bernt Rundberget og Frans-Arne Stylegar (red.) (2008).
298,-

 

 

 

Mangesysleren

Nr. 6. Mangesysleren. En vennebok til Svein Mjaatvedt, av Frans-Arne Stylegar (red.) (2010). 298,-

 

 

 

Fra Seilskuter

Nr. 7. Fra seilskuter til motorfartøy. Historien om skipsverftene i Høllen og Ny-Hellesund, av Jan G. Langfeldt (2009). 198,-

 

 

 

 

Festung Lista

Nr. 8. Festung Lista, 1940-1945, og i dag, av Erik Ettrup, Erik Ritterbach og Daniel Schellenberger (ny utg. 2010). Kjøpes i bokhandelen (349,-)

 

 

 

 

Flekkreøy Havn

Nr. 9. En liten kulturhistorisk loggbok for Flekkerøy havn, av Normann Liene og Gunnar Eikli (2010). 150,-

 

 

 

 

Inter Ambro

Nr. 10. Inter Ambo Maria. Contacts between Scandinavia and the Crimea in the Roman Period, av Igor Khrapunov og Frans-Arne Stylegar (red.) (2011). 250,-

 

 

 

Nasjonal Museumshavn

Nr. 11. Nasjonal museumshavn i Kristiansand - Porto Franco (2011). 50,-

 

 

 

 

 

Hestmanden

Nr. 12. Hestmanden hundre år, av Gunnar Eikli (2011). UTSOLGT

 

 

 

 

Luftkrigen

Nr. 13. Luftkrigen over Sørlandet II, av Knut Mæsel (2012). Fås hos din bokhandler.

 

 

 

 

Staa -i -stein

Nr. 14. Stå i stein. Brudled, likkviler, varp og andre steinsetjingar på Agder og i Rogaland, av Torfinn Normann Hageland (2013). 349,-

IAM2

Nr. 15. Inter Ambo Maria 2. Northern Barbarians From Scandinavia Towards the Black Sea, av Igor Khrapunov og Frans-Arne H. Stylegar (red.) (2013). 300,-

Haandbog

Nr. 16. Haandbog for veiofficianter - en norsk veimesters rundreise til Storbritannia og enda lenger anno 1838, av G.D.B. Johnsen og Hans Seland (2013).Eldre utgivelser som fremdeles kan skaffes 


 

Tobakkspiper fra Loshavn, av Børre Johan Ludvigsen (1981). 50,-

 

Ny-Hellesund – en uthavn i Vest-Agder, av Bjarne Sørensen og Ågot Gammersvik (1983). 50,-

 

Innlandsbåter i Vest-Agder, av Guri Gjestland (1983). 50,-

 

Feda, av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder (1990). 50,-

 

Lista i støpeskjeen. Landskapsendringer gjennom 15000 år, av Lisbeth Prøsch-Danielsen (1995). 50,-

 

Gull, guder og guders utvalgte. Gullbrakteatene i Vest-Agders folkevandringstid, av Frans-Arne Stylegar (1997). 50,-

 

Murar og hellerar i heiane. Drifteheiane i Rogaland og på Agder, av Torfinn Normann Hageland (1998). 100,-

 

Snartemofunnene i nytt lys, av Perry Rolfsen og Frans-Arne Stylegar (red.) (2002). 100,-

 

The significance of portages. Proceedings of the first international conference on the significance of portages, 29th Sept-2nd Oct 2004, in Lyngdal,Vest-Agder, Norway, edited by Christer Westerdahl (2006). 249,-

 

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 12. februar 2013 | Skriv ut siden