Fylkeskonservatoren ønsker å formidle kunnskap om fortidas historie og deres kulturminner i Vest-Agder. En del spesielt verdifulle kulturminner i fylket skjøttes aktivt, og er tilrettelagt med hensyn til formidling.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 28. januar 2013 | Skriv ut siden

Kontakt:
Arkeolog
Yvonne F. Willumsen

oly@vaf.no

38 07 45 62

917 34 315