En viktig milepæl innenfor arkeologisk formidling i
fylket ble nådd da avtalen om arkeologiske gjenstandsutstillinger
i Vest-Agder ble inngått i 2008 mellom
Kulturhistorisk museum (Oldsaksamlingen) og fylkeskommunen.
En arbeidsgruppe med deltagelse fra bl. a.
Farsund kommune og Vest-Agdermuseet avd. Lista har
siden høsten 08 planlagt den første av de nye utstillingene.
Den skal settes opp i det nye utstillingsbygget på
Nordberg fort, og henter sitt tema fra den særpregede
bronsealderen på Lista. Man er dessuten i startgropen
med en utstilling i Kyrkjebygd i Åseral med utgangspunkt
i funnene fra Sosteli. Det har videre vært
gjennomført innledende diskusjoner med Søgne
ÅRSBERETNING 2008 I 25
kommune og Vest-Agdermuseet avd. Odderøya med
henblikk på gjenstandsorienterte utstillinger med utgangspunkt
i henholdsvis eldre steinalder og vikingtid

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 28. januar 2013 | Skriv ut siden