Handverksfabrikken I Gyland Flekkefjord Kommune

Vest-Agder er i dag Norges største industrifylke når man unntar oljevirksomheten.

Industristeder som Vennesla, Knaben og Sjølingstad har lange og sterke tradisjoner. Eksport av fisk og trelast har vært en avgjørende faktor i plasseringen og utviklingen av de fleste byer og tettsteder i fylket. På 1950-tallet var Mandal og Flekkefjord landets to største industribyer regnet etter folketall.

Prioriterte områder er:

◊ Videreutvikle arbeidsgruppen for bevaring og dokumentasjon av industrihistorie.

◊ Arbeide for gjenbruk av nedlagte bygninger og anlegg.

◊ Videreføre arbeidet med formidling av Marnamotorens historie.

◊ Prioritere arbeidet med helhetlige teknisk-industrielle kulturmiljøer med utgangspunkt i Sjøliingstad Uldvarefabrik, Setesdalsbanen,   Knaben gruvor, Flekkefjordbanen og Bredalsholmen.

◊ Videreutvikle Setesdalsbanen som teknisk industrielt kulturminne, herunder verkstedsområdet på Grovane, Steinsfoss  tømmerrenne, damanlegget på Kringsjå samt Nomeland kraftstasjon.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 26. august 2014 | Skriv ut siden