Nordberg fort - Nybygget 2009
Foto: Hans Christian Lund
Nordberg fort - oversiktsbilde
Foto: Hans Christian Lund

Foto: Hans Christian Lund

Nordberg fort ligger på Lista i Farsund kommune. Kystfortet ble bygget under 2. verdenskrig som som en del av det tyske invasjonsforsvaret i Norge. Etter krigen har området vært disponert av det norske Forsvaret. Bygningsmassen er i stor grad uberørt siden 1945 og er i dag fredet.

Vest Agder Fylkeskommune overtok Nordberg fort i 2002, og står nå for drift og utvikling. Det pågår et kontinuerlig arbeide med oppgradering og vedlikehold av bygningene og området. Fortet er populært som utfarts- og friluftslivsområde, med en fantastisk utsikt over havet og gangavstand til det kjente Pennefeltet (helleristningsfelt).

Lista museum har sitt besøkssenter på Nordberg fort, i formidlingsbygget reist i 2009.  Formidlingsbygget har arkeologiske og andre museale utstillinger, museumsbutikk, og brukes også til diverse publikumsarrangementer som konserter, forelesninger, barneverksted osv. Følg aktiviteten på Nordberg fort sine facebook-sider. 

Mellom Nordberg fort og helleristningene ved Pennefeltet går en tilrettelagt sti, som egner seg både for barnevogn og rullestol. Parker gjerne på Nordberg og gå de 10 minuttene ned til helleristningsfeltet. Og tilbake.

 

av Lund, Hans Christian og Willumsen, Yvonne, publisert 12. februar 2013 | Skriv ut siden

For kontakt med VAF, se kontaktinformasjon på venstre side.

For informasjon om publikumstilbudet, besøk:

vestagdermuseet.no/lista

eller

følg Nordberg fort på Facebook

Kontaktinfo Vest-Agder-museet på Nordberg:
38396900 / 38392021