Nordberg Fort - Luftvernstilling på Sjerberget
Foto: Hans Christian Lund
Silling kystfort Einarsneset
Foto: HC Lund

Foto: HC Lund

I 2015 er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 70 år siden landet ble fritt. Krigens kulturminner er en av satsingene til Riksantikvaren i 2015. I den forbindelse inviterer Verdiskapings-prosjektet Festung Lista til seminar om krigens kulturminner 15-17. september på Nordberg fort.

Mange av de fysiske sporene fra krigen er forsvunnet, eller er i ferd med å forsvinne. Det gjør det desto viktigere å ta vare på de gjenværende kulturminnene. Fokus for seminaret vil være formidling og forvaltning av krigsminner fra andre verdenskrig. Lista og Agder har mange krigsminnelokaliteter som er representative for mye av det en finner landet rundt. Gjennom foredrag og ekskursjoner vil enn belyse de utfordringer og muligheter som ligger i krigens kulturminner i et verdiskapingsperspektiv.

Påmeldingskjema her.

Har du spørsmål kontakt Hans Christian Lund hcl@vaf.no eller mobil 90 61 45 28.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 7. august 2015 | Skriv ut siden