Romsviga

Fylkeskommunen har gjennom årene anskaffet seg flere kulturhistoriske eiendommer. Dette har vært for å sikre stedene for allmenheten.

Blant eiendommene finnes steder av ulik karakter slik som Nordberg Fort, Sosteli, Odderøya fyr og Romsviga. Mange av eiendommene er fredet etter Kulturminneloven og alle har stor kulturhistorisk verdi. Det er knyttet ulike utfordringer til eiendommene.

 

Prioriterte områder er:

◊ Utrede en ny eierorganisasjon for kulturhistoriske anlegg og eiendommer i regionen i samarbeid med aktuelle kommuner og institusjoner.

◊ Overføre Odderøya fyr og Romsviga til VAM for å styrke museets posisjon og bedre utnytte stedenes potensial som formidlingsarena og besøksmål.

◊ Sørge for FDV-planer (forvaltning, drift og vedlikehold) for alle eiendommene.

av Willumsen, Yvonne, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden