Kulturhistorisk bakgrunn

Kristiansand og Vest-Agder har en av landets største og mest representative flåter av kulturhistoriske fartøyer, med blant annet DS Hestmanden, Fullriggeren Sørlandet og Gamle Oksøy. Byen og landsdelen har rik maritim kulturhistorie og et maritimt kulturlandskap med kulturmiljøer av nasjonal og internasjonal verdi.

Kristiansand har en godt utbygd maritim infrastruktur med alle nødvendige fasiliteter for vern og bruk av kulturhistoriske fartøyer. Regionen har dessuten flere kompetanseinstitusjoner og et sterkt frivillig engasjement knyttet til bevaring og bruk av kystkultur og kulturhistoriske fartøyer.

Prioriterte områder er:

◊ Følge opp fylkestingets prinsippvedtak om å utvikle en nasjonal museumshavn i Kristiansand for å skape opplevelser og formidle kunnskap om kystkulturen og den maritime kulturarven.

◊ Styrke den håndverksmessige spisskompetansen ved Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter, herunder arbeide for at tradisjonelle håndverksprosesser som stålklinking gis status som verneverdige håndverksfag.

◊ Bidra til at det etableres en museumshavn for mindre fartøyer og et aktivitetsbygg i Nodeviga.

av Willumsen, Yvonne, publisert 17. desember 2012 | Skriv ut siden

Rapport for Nasjonal museumshavn