Kommunale kulturminneplaner er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljø i kommunen og inneholder en plan for forvaltning av disse.

Kommunene definerer selv hvilke kulturminner som er verneverdige og som skal inngå i kulturminneplanen.

I Vest-Agder er flere kommuner i gang med å utarbeide egne kulturminneplaner. Gjennom arbeidet får kommunen satt temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kultuarvens rolle i samfunnsutviklingen. En kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistorien og en mulighet for å prioritere kulturminner som man vil ta vare på for fremtiden.

Arbeidet støttes økonomisk av Riksantikvaren gjennom satsingen "Kulturminne i kommunen"

(http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK)

I kolonnen til høyre legges det opp fortløpende kommunale kulturminneplaner som de blir vedtatt.

av Kristiansen, Kåre, publisert 26. juni 2017 | Skriv ut siden