Hervoll mølle

Her kan du finne informasjon om ulike tilskuddsordninger.

Fylkeskonservatoren forvalter tilskudd for Riksantikvaren til freda bygninger i privat eie, fartøy som står på Riksantikvarens verneliste.

Fylkeskonservatoren lyser selv en gang i året ut midler til mindre kulturminnetiltak.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 27. januar 2018 | Skriv ut siden