Et mangfold av kulturtilbud

Kultur, tilskudd, priser, stipend, DKS, UKM, frivillige organisasjoner, idrett og fylkesbiblioteket.

Kulturseksjonen arbeider med ulike tiltak innenfor feltene litteratur, musikk, dans, teater, visuell kunst, design, film og idrett. Vi arbeider med Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring, og med formidlings- og kompetansehevingstiltak innen områdene kulturelt mangfold og internasjonalt arbeid, bibliotek, kulturhus og andre kulturelle møteplasser.

Vi samarbeider med de frivillige paraplyorganisasjonene, de ulike kunst - og kulturinstitusjonene lokalt, regionalt og nasjonalt og regionale kompetansesentre. Videre samarbeider vi med kommunene i fylket og med mange utøvere og arrangører.

 

Kontaktinformasjon:

Fylkeskultursjef
Anne Tone Hageland
38 07 45 65
975 73 239
aha@vaf.no


Ansatte 


Følg oss på Facebook.

 

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune inngår ny avtale med...

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Vest-Agder-museet IKS søker Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand om forskuttering av...

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning foretar årlig en fordeling av spillemidler til...

  Les mer
Arkiv