Hva er Retriever Atekst?

Retriever Atekst er et digitalt artikkelarkiv som omfatter mer enn 300 norske papiraviser og tidsskrifter. Tjenesten oppdateres daglig. Det varierer hvor langt publikasjonene går tilbake i tid. Som eksempel kan nevnes VG, som har artikler tilbake til 1945. Fædrelandsvennens eldste artikler er fra 2002. Artiklene kan lastes ned, printes og deles på epost.

 

Hvordan får jeg tilgang?

Retriever Atekst er tilgjengelig via folkebibliotekets PC'er.

Elever og ansatte på videregående skole har tilgang via It's learning, se info høyre marg.

 

Les mer om Retriever Atekst