Illustrasjonsfoto: Sommer

Følgende personer er på jobb i sommerferieukene:

Uke 26-27: Torvald Hellum, Nina Stenbro og Åse Haugland
Uke 28: Torvald Hellum.
Uke 29: Fylkesbiblioteket er feriestengt
Uke 30-31: Roger Dyrøy.
Uke 32: Roger Dyrøy, Nina Stenbro og Åse Haugland


Til og med uke 25 og fra og med uke 33 er alle på plass.