Navn

Oppgaver

Kommunefordeling

Kontakt

Frode Amundsen

Friluftskartlegging, by- og tettstedsutvikling.

Plansaker i Kristiansand og Søgne

(Frode.Amundsen@vaf.no

Telefon: 38 07 47 78 eller

47 25 25 11)

 

Diderik Cappelen

Fungerende seksjonsleder.

Plansaker i Flekkefjord, E39.

(Diderik.Cappelen@vaf.no Telefon. 38 07 46 37 eller

47 83 50 35)

 

Erling Nitter Dalen

Vannkoordinator vest

 

(ErlingNitter.Dalen@vaf.no

Telefon: 38074797 eller       48 18 09 27)

 

Torill Folkestad

Friluftsliv

Plansaker i Songdalen og Audnedal.

(Torill.Folkestad@vaf.no

Telefon. 38 07 46 85 eller

95 80 44 39)

Bjørg Hellem

Plansaker, opplæring kommunene, Heiplanen.

Permisjon til 1.10.18

(Bjorg.Hellem@vaf.no

Telefon. 38 07 45 34 eller

95 99 12 38)

Lars Berg Holtan

Fisk, fysiske tiltak i vann og vassdrag

Plansaker i Lyngdal og Sirdal.

(LarsBerg.Holtan@vaf.no 

Telefon: 38 07 47 72 eller

97 11 37 99)

Bård A. Lassen

Friluftsliv og vilt.

Plansaker i Åseral

(Bard.Andreas.Lassen@vaf.no Telefon: 38 07 46 21 eller

99 64 07 39)

Silje Utne Bjørke

Plansaker m.m.

Vennesla, Søgne, Lindesnes og Marnardal.

SiljeUtne.Bjorke@vaf.no

Telefon: 38 07 45 52

Kristin Syvertsen

Trebiennalen, framtidsbygda.

Plansaker i Mandal, Farsund, Kvinesdal og Hægebostad.

(Kristin.Syvertsen@vaf.no

Telefon: 38074653 eller 91889595)

 

Kristin Uleberg

Vannforvaltning, energisaker, krypsiv.

 

(Kristin.Uleberg@vaf.no

Telefon: 38 07 47 71 eller 90 59 36 63)

 

Tanja Øverland

Vannkoordinator øst

 

(Tanja.Overland@vaf.no 

Telefon: 94 89 14 86)

 

av Dalen, Erling Nitter, publisert 13. mars 2018 | Skriv ut siden