For plan- og miljøseksjonen er stedsutvikling et sentralt tema med hensyn til å følge opp Regionplan Agder 2020. Dette skjer gjennom løpende planbehandling - kommuneplaner og reguleringsplaner for byer og tettsteder - samt ved gjennomføring av mulighetsstudier, visualiseringer, arkitektkonkurranser m.m.

 Arkitekturguide20709 248jpg

Besøkssenteret Lindesnes fyr

 

Plan- og miljøseksjonen har utarbeidet en egen arkitekturguide for Vest-Agder som viser et tverrsnitt av ny og eldre arkitektur i fylket. Se egen kobling til venstre.

Plan- og miljøseksjonen har også bidratt faglig og økonomisk til gjennomføring av arkitektkonkurranser for viktige offentlige byggverk:

  • Lindesnes bibliotek, Vigeland
  • Vennesla bibliotek og kulturhus
  • Svømmehall på Liknes i Kvinesdal

 

I tillegg har fylkeskommunen selv arrangert arkitektkonkurranse for oppføring av flere fylkeskommunale byggverk herunder:

  • Eilert Sundt videregående skole i Farsund
  • Tangen videregående skole i Kristiansand
  • Kvadraturen videregående skole i Kristiansand

 

 

 

 

 

 

 

           

 

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden