Biblioteket i Vennesla var resultat av en arkitektkonkurranse avholdt i 2008. Biblioteket har vakt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og ble tildelt Statens byggeskikkspris for 2012

Klikk for å lese juryens rapport.

 

I Kvinesdal ble det vinteren 2012/2013 gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse for ny svømmehall i Liknes. Følgende firma deltok i konkurransen:

  • Asplan VIAK A/S, Kristiansand
  • White arkitekter AB, Gøteborg
  • Carl-Viggo Hølmebakk A/S / Degree og Freedom/Multiconsult A/S, Oslo
  • RATIO arkitekter A/S, Oslo
  • LINK Arkitektur A/S /Multiconsult A/S, Oslo

Juryens arbeid ble avsluttet medio mars 2013. Resultatet ble offentligjort 18.03.13.

Vinner av konkurransen ble RATIO arkitekter A/S med forslaget OVER BEKKEN ETTER VANN

Klikk for å lese juryens rapport.

Klikk for å se vinnerforslaget.

 

av Cappelen, Diderik, publisert 19. november 2012 | Skriv ut siden