Korskirke med ca. 300 sitteplasser, oppført i den nøkterne empirestilen som kjennetegner mange av distriktets kirker fra denne perioden. Taket er tekket med skifer, noe som er litt uvanlig ettersom de fleste kirkene av samme type er tekket med teglstein.

Kirken har en vakker beliggenhet på et høydedrag med utsikt over Lygnevatn. Ved kirken ligger kirkegården omkranset av en monumental gammel natursteinsmur. 

Kirken ble restaurert i 1922 og 1950. 


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 128

Arkitekturguide 128

Arkitekturguide 128
Arkitekturguide 121

Arkitekturguide 121

Arkitekturguide 121
Arkitekturguide 123

Arkitekturguide 123

Arkitekturguide 123
Arkitekturguide 124

Arkitekturguide 124

Arkitekturguide 124
Arkitekturguide 125

Arkitekturguide 125

Arkitekturguide 125
Arkitekturguide 127

Arkitekturguide 127

Arkitekturguide 127

Type bygg: Sognekirke 

Adresse:
Eiken

Arkitekt:

Konstruksjon: Laftet tømmerkjerne

Fasadematerale: Tre, skifertak

Oppført: 1817