Når vi har tatt med Heimtun i arkitekturguiden er det fordi bygget er en typisk representant for tidligere tiders kulturbygg på bygda.

Selve navnet "Heimtun" er også typisk ettersom bygg av denne typen ofte ble gitt navn sammensatt av ordene heim og/eller tun. Eksempelvis finner vi ungdomshusene Skogtun i Eiken og Heimklang i Søgne.

Lyngdal Ungdomslag ble stiftet i 1904. Dette var den "frilynte" ungdomsbevegelsens tid. Denne kulturen som bl.a. tillot dans, representerte til en viss grad en motsetning til de av ungdommen som fant sammen i bedehus og misjonsforeninger. Etter først å ha holdt til i ulike lokaliteter fikk laget sitt eget bygg i 1934. 

Første etasje inneholder en storsal med scene som ble benyttet til kino, forsamlingslokale og dansetilstelninger. I tilknytning til salen finnes kjøkken og billettluke. Videre er det innredet en egen leilighet i byggets 2. etasje. Denne leiligheten var opprinnlig for pedellen. Sokkeletasjen inneholder toaletter, garderobe og diverse birom.

Vi har ikke funnet ut hvem som i sin tid tegnet bygget, men vi ser ikke bort fra at bygget ble oppført på grunnlag av en form for standardtegninger.

Heimtun benyttes i dag til ulike kulturarrangementer.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 086

Arkitekturguide 086

Arkitekturguide 086
Arkitekturguide 080

Arkitekturguide 080

Arkitekturguide 080
Arkitekturguide 081

Arkitekturguide 081

Arkitekturguide 081
Arkitekturguide 083

Arkitekturguide 083

Arkitekturguide 083
Arkitekturguide 084

Arkitekturguide 084

Arkitekturguide 084
Arkitekturguide 085

Arkitekturguide 085

Arkitekturguide 085

Type bygg: Bygdekino, ungdomshus og forsamlingslokale

Adresse:

Arkitekt: Ukjent

Byggherre: UL Lyngdølen

Konstruksjon: Tre

Fasadematerale: Tre, betongstein på taket

Oppført: 1934 (utvidet 1964)