Skjernøysund bru forbinder Skjernøya like øst for Mandal sentrum med fastlandet. Brua er en del av fylkesvei 230.

Ett-felts sprengverksbru i armert betong.

Stålrekkverk bestående av malte stålprofiler (L-profil). Horisontale spiler i rundtjern.

Detaljeringen er enkel og nøktern og bidrar til å gi brua en ren og skulpturell form.

 

Forfatter: DCA

Foto: DCA

av Cappelen, Diderik, publisert 5. juni 2015 | Skriv ut siden

011

011

011
016

016

016
021

021

021
031

031

031
034

034

034

Type bru: Ett-felts fylkesveibru

Planlegger:

Lengde: 110 meter

Konstruksjon: Armert betong

Byggeår:1964