Sirdal videregående skole har plass til ca. 180 elever fordelt på 6 klasser.

Skolen ligger vakkert til ved elva Sira like ved kulturhuset og de store idrettsanleggene på Fintlandsmoen. 

Skoleanlegget  består av flere lange smale bygningslameller med saltak. Lamellene er dels forbundet med langsgående glassgater som danner det innvendige kommunikasjonssystemet i bygget. Mot syd og med utsikt til elva, ligger kantinen som åpner seg mot utearealene ved hjelp av store glassflater. Utearealene mot syd er delvis overdekket og parkmessig opparbeidet med bord og benker.  

Veggene er kledd med kraftig stående rødmalt trekledning ("villmarkspanel") mens takene er tekket med rød takstein. Listverk og vindusomramminger m.m. er malt okergult.

Første byggetrinn, som ligger nærmest kulturhuset sto ferdig i 1987. Dette trinnet er tegnet av Brandsberg-Dahls arkitektkontor. I 1991 ble det oppført en ny fløy mot øst. Arkitekt: Arkitektfirma Kristiansen og Selmer-Olsen A/S, Flekkefjord. Den nye fløyen er holdt i samme stil som den øvrige bebyggelsen.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 205

Arkitekturguide 205

Arkitekturguide 205
Arkitekturguide 206

Arkitekturguide 206

Arkitekturguide 206
Arkitekturguide 209

Arkitekturguide 209

Arkitekturguide 209
Arkitekturguide 213

Arkitekturguide 213

Arkitekturguide 213
Arkitekturguide 216

Arkitekturguide 216

Arkitekturguide 216
Arkitekturguide 225

Arkitekturguide 225

Arkitekturguide 225
Arkitekturguide 226

Arkitekturguide 226

Arkitekturguide 226
Arkitekturguide 232

Arkitekturguide 232

Arkitekturguide 232
Arkitekturguide 235

Arkitekturguide 235

Arkitekturguide 235

Type bygg: Videregående skole
 
Adresse: Tonstad

Arkitekt: Se nedenfor

Byggherre: Vest-Agder fylkeskommune

Konstruksjon: Tre

Fasadematerale: Tre villmarkspanel, tegltakstein

Oppført: 1987/1991