Langkirke i enkel empirestil med ca. 300 plasser oppført etter typetegninger som Linstow utarbeidet på 1820-tallet - se nedenfor. I Sirdal er ellers Lunde kirke i Øvre Sirdal oppført etter samme typetegninger. Denne kirketypen går forøvrig under navnet "Rogalandstypen".

Kirken med tilhørende kirkgård ligger sentralt plassert i Tonstad sentrum. Det skal tidligere ha vært minst to kirker på Tonstad. Den første som ble revet ca. 1625, skal ha hatt runeinskripsjoner fra 1300-tallet. Fylkeskonservatoren i Vest-Agder mener at det kan ha vært kirke på Tonstad så tidlig som på 1000-1100 tallet.

Kirken er oppført i laftet tømmer kledd med stående tømmermannskledning. Taket er tekket med skiferstein.
......................................
Fra Store norske leksikon (snl.no, Jens Christian Eldal 2010-06-07) siteres:

Foranlediget av Grue kirkes brann i 1822 sendte Linstow Kirkedepartementet et kirkeprosjekt han mente kunne forbedre kirkebyggingen utover landet. Dette resulterte i en samling mønstertegninger som departementet utgav 1829. Med tilhørende tekst var dette den første læreboken i bygningsfag utgitt i Norge. Tegningene representerte Linstows erfaring med bygging av landsens kirker på oppdrag for departementet. Mønstertegningene ble en suksess med sine enkle empireformer og ble benyttet i større eller mindre grad i rundt 70 kirker over hele landet. En tilsvarende samling med prestegårdstegninger fra 1835 ble brukt langt sjeldnere. Kirketegningen har nok vært den direkte foranledningen til at Tegneskolens styre, og dermed Linstow, fra 1822 ble departementets faste konsulent for kirker og andre bygninger.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Kilde: Arkitekten: Store norske leksikon/Kirken: Den Norske Kirkes nettsider

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 181

Arkitekturguide 181

Arkitekturguide 181
Arkitekturguide 171

Arkitekturguide 171

Arkitekturguide 171
Arkitekturguide 172

Arkitekturguide 172

Arkitekturguide 172
Arkitekturguide 173

Arkitekturguide 173

Arkitekturguide 173
Arkitekturguide 174

Arkitekturguide 174

Arkitekturguide 174
Arkitekturguide 176

Arkitekturguide 176

Arkitekturguide 176
Arkitekturguide 178

Arkitekturguide 178

Arkitekturguide 178

Type bygg: Sognekirke
 
Adresse: Tonstad

Arkitekt: Hans Ditlev Franciscus Linstow (1787-1851) - typetegninger

Konstruksjon: Tømmer

Fasadematerale: Tre, skifertak

Oppført: 1852