Det ble i 2011 - 2013 gjennomført en omfattende renovering, om- og påbygging av det eksisterende rådhuset i Søgne som ble bygget i 1974. (Det opprinnelige rådhuset er omtalt i egen artikkel.)

Atriet ved hovedinngangen mot torvet er bygget igjen og inneholder nå et rommelig servicetorg. Rådhuset, som opprinnelig var i to etasjer, ble videre påbygget med en ny etasje som inneholder kommunestyresal og kontorer.

Biblioteket er flyttet fra underetasjen og ligger nå i direkte tilknytning til servicetorget.

Selv etter en omfattende ombygging er fortsatt strukturen i det opprinnelige rådhuset gjenkjennelig.

Fra arkitektens beskrivelse siteres (kilde: a-labs hjemmesider):

"a-labs transformasjonskonsept innebærer renovasjon av eksisterende bygningsmasse, en ny, «svevende» toppetasje og klimatisering av uterommet mellom den gamle og nye bygningsmassen. Løsningen frigjør verdifull plass til et åpent atrium innvendig samt ulike fellesarealer utenfor og oppå bygningen. Grepet gjør også bygget mer oversiktelig og lettere å orientere seg i, til fordel både for ansatte og besøkende.

Det klimatiserte atriet er byggets nye fellesrom, og knytter et utvidet bibliotek sammen med rådhusets resepsjon og servicetorg på bakkeplan.

Med en transparent fasade og ny inngang mot Rådhusplassen henvender bygget seg åpent og inviterende til offentligheten, og «trekker» bygulvet inn i bygningen. Den nye toppetasjen krager ut over plassen og fungerer som en baldakin over inngangen og utendørsscenen nedenfor.

Kommunestyresalen har spesialtilpasset fast interiør i eik utvikla i samarbeid med lokal håndverker Stig Drange."

Rådhuset har et totalt areal på ca. 3.800 kvm, hvorav den nye etasjen har et areal på ca. 550 kvm.

 

Forfatter: DCA

Foto: DCA

Artikkelen publisert første gang: Oktober 2013

 

av Cappelen, Diderik, publisert 30. oktober 2013 | Skriv ut siden

003

003

003
006

006

006
013

013

013
016

016

016
017

017

017
019

019

019
023

023

023
Kommunestyresalen

Kommunestyresalen

Kommunestyresalen
018

018

018
025

025

025
001

001

001

Type bygg: Rådhus og bibliotek

Adresse: Tangvall

Arkitekt: a-lab (Arkitekturlaboratoriet A/S)

Fasadematerialer: Elokserte aluminiumsplater og brennlakkerte plater (mørke deler)

Bruttoareal: Ca. 3800 kvm

Byggherre: Søgne kommune

Byggeår: Ferdigstilt våren 2013