Torvmoen barnehage inneholder tre-avdelinger samt en utegruppe. Barnehagen er lokalisert i tilknytning til det nye boligområdet som er under utvikling i området. 

Bygget er oppført i en etasje med sokkel. I sokkeletasjen vil det bli innredet lokaler for grendehus m.m. Barnehagen er organisert med det tyngste bygningsvolumet i to plan mot øst. I vinkel med dette hovedvolumet ligger tre sidefløyer i en etasje. Mellom disse fløyene dannes lune og skjermede uterom til hver av avdelingene. Uterommene er delvis overdekket, noe som både gir solavskjerming samt ly for vær og vind. Pdf-fil planløsning.

De store glassflatene gir god kontakt mellom ute- og innerom.

I fasaden er benyttet dansk teglstein fra Petersen tegl. Kommunen stilte krav om bruk av tegl av vedlikeholdshensyn.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 057

Arkitekturguide 057

Arkitekturguide 057
Arkitekturguide 035

Arkitekturguide 035

Arkitekturguide 035
Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040

Arkitekturguide 040
Arkitekturguide 042

Arkitekturguide 042

Arkitekturguide 042
Arkitekturguide 043

Arkitekturguide 043

Arkitekturguide 043
Arkitekturguide 047

Arkitekturguide 047

Arkitekturguide 047
Arkitekturguide 050

Arkitekturguide 050

Arkitekturguide 050
Arkitekturguide 056

Arkitekturguide 056

Arkitekturguide 056

Type bygg: Barnehage og grendehus

Adresse: Torvmoen

Arkitekt: Amtedal og Hansen AS v/siv.ark. MNAL Trygve Hansen i samarbeid med siv.ing. Eirik Straume

Byggherre: Søgne kommune/Torvmoen utbyggingsselskap A/S

Konstruksjon: Plassbygd betong og tre

Fasadematerale: Tegl

Oppført: 2009