Øvrebø kirke og kirkegård ligger monumentalt plassert på et høydedrag midt i bygda, omkranset av en natursteinsmur.  

Kirken er en korskirke med 360 plasser oppført i empirestil. Stilen er, som vanlig for denne typen kirker, neddempet og nøktern, men de avrundete vinduene skiller seg noe fra det som ellers er vanlig. 

Kirken er oppført med laftet tømmerkjerne kledd med hvimalt stående tømmermannspanel. Taket på skipet er tekket med rød teglstein, mens tårnet er tekket med spon.

Vi har ikke funnet ut hvem som tegnet/konstruerte kirken.


Forfatter: DCA

Foto: DCA

Publisert: Juni 2010

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

Arkitekturguide 024

Arkitekturguide 024

Arkitekturguide 024
Arkitekturguide 025

Arkitekturguide 025

Arkitekturguide 025
Arkitekturguide 028

Arkitekturguide 028

Arkitekturguide 028
Arkitekturguide 030

Arkitekturguide 030

Arkitekturguide 030
Arkitekturguide 033

Arkitekturguide 033

Arkitekturguide 033
Arkitekturguide 021

Arkitekturguide 021

Arkitekturguide 021

Type bygg: Sognekirke

Adresse: Øvrebø

Arkitekt: Ukjent

Konstruksjon: Laftet tømmerkjerne

Fasadematerale: Trekledning, taket tekket med tegl/spon

Oppført: 1800