100
Det nye kulturhuset og biblioteket er resultat av en begrenset plan- og designkonkurranse avholdt i 2008/2009 der arkitektfirmaet Helen og Hard A/S i Stavanger gikk av med seieren. 
Prosjektets bærende ide er de "smarte ribbbene" som i tillegg til det rent konstruktive, også inneholder ventilasjon og belysning. Ribbene er bygget opp av limtre der ingen av elementene er identiske. 
Nybygget er lokalisert mellom to eksisterende sentrumsbygg - herunder eksisterende kultursal/kino fra 1980-tallet. Nybygget inneholder bibliotek og kafeteria og tjener samtidig som ny og utvidet inngangsfoaje for kinoen/kultursalen.
Det er i utstrakt grad brukt treverk i byggets konstruksjoner, fasader og interiør. 
Bygget ble i 2012 tildelt Statens byggeskikkpris.
Fra juryens omtale siteres:

"Helen & Hard har i dette prosjektet skapt et unikt rom hvor karakteren og estetikken dannes av de konstruktive elementene. Disse består av 27 ribber som spenner over hele rommet og inneholder tekniske føringer. De er også ført videre som bibliotekshyller og andre innebygde møbler. Dette gir et originalt rom, mest av alt skapes en forestilling av å være inne i et stort hvalskjelett. Lyset kommer inn mellom ribbene og det ligger også belysning i ribbene. Dette gir et vakkert spill mellom dagslys og kunstig lys. Alle ribbene er forskjellige, fordi de spenner over rommet mellom de to tilstøtende bygningene. I tillegg er avstanden mellom dem bestemt av tekniske og funksjonelle krav knyttet til de ulike delene av bygget. For eksempel er avstanden mellom ribbene med bokhyller så stor at man kan snu med rullestol. Hver ribbe er utformet som et volum hvor ventilasjonskanaler, belysning og i biblioteksdelen også sprinkleranlegg er integrert. De skulpturelt utformede ribbene som varierer i bredde og krumning gir et organisk rom med stadig skiftende opplevelser når man beveger seg gjennom rommet. Konstruksjonen skaper et unikt rom som oppleves lyst og luftig og samtid lunt og uformelt og som innbyr til sosialt samvær. I og mellom ribbene er det i tillegg intime lesenisjer."

I mars 2012 ble bygget tildelt prisen "Årets trebyggeri 2011"

Prosjektet har også vakt stor  internasjonal oppmerksomhet og er blant annet kåret til et av verdens vakreste biblioteker (Nettavisen Huffington post). 

Forfatter: DCA
Foto: DCA
Publisert: Oktober 2012

av DCA, publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden

106

106

106
074

074

074
076

076

076
078

078

078
088

088

088
089

089

089
096

096

096
100

100

100

Type bygg: Kulturhus og bibliotek

Byggherre: Vennesla kommune
Arkitekt: Helen og Hard A/S, Stavanger
Konstruksjon: Massivtre og limtre
Fasademateriale: Tre
Byggeår: 2011