Gutt fisker i fjellvann
Foto: Kristin S. Karlsen

Fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet etter lakse- og innlandsfiskeloven.

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for høstbare innlandsfiskebestander i fylket, herunder behandling av søknader om utsettinger av fisk, kultiveringstiltak osv. Unntakene er anadrome bestander og fremmede arter som forvaltes av Fylkesmannen. Fylkeskommunen har også ansvar for å levere miljødata til nasjonale databaser, samt innta en veilederrolle ovenfor grunneiere, foreninger og kommuner innenfor sitt ansvarsområde.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Lars Berg Holtan

Telefon: 38 07 47 72

E-post: lbh@vaf.no