Fylkeskommunen driver et aktivt og mangfoldig arbeid knyttet til friluftsliv. I samarbeid med kommuner, friluftsråd og frivillige lag og foreninger jobbes det med sikring og tilrettelegging av friluftsområder, informasjonsarbeid og stimulering til aktivitet.

 • Eksempel på skilt Foto: Dimitri Koutsomytis/Gjensidigestiftelsen
Foto: Dimitri Koutsomytis/Gjensidigestiftelsen
  av Lassen, Bård Andreas, 26.09.17

  Friluftslivsseminar 28.11.2017

  Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder inviterte til felles friluftslivsseminar i Kristiansand...

  Les mer
 • Turvei på Helgøya, Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen
  av Lassen, Bård Andreas, 23.09.15

  Godt oppmøte på friluftslivsseminar 1.12.2016

  Vest-Agder fylkeskommune inviterte kommuner, friluftsråd, lag og foreninger til friluftslivsseminar...

  Les mer
 • Badebukta i Helleviga, Friluftsparken i Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen
  av Lassen, Bård Andreas, 07.01.14

  Tilskuddsordninger

  Fylkeskommunen forvalter ulike tilskuddsordninger knyttet til friluftsliv. Nedenfor finner du mer...

  Les mer
 • Turvei Kristiansand 2
Foto: Bård Andreas Lassen
© Bård Andreas Lassen
  av Lassen, Bård Andreas, 07.01.14

  Fylkeskommunens viktigste ansvarsområder

  Fylkeskommunen driver et aktivt og mangfoldig arbeid knyttet til friluftsliv. I samarbeid med...

  Les mer
 • Strandliv Byremosanden i Audnedal
Foto: Bård Andreas Lassen
© Bård Andreas Lassen
  av Lassen, Bård Andreas, 07.01.14

  Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

  Vest-Agder fylkeskommune vedtok 18.12.2013 en ny Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk...

  Les mer
 • Statlig sikret friluftsområde - Paradisbukta i Søgne
Foto: Bård Andreas Lassen
© Bård Andreas Lassen
  av Lassen, Bård Andreas, 31.10.12

  Sikring av friluftslivsområder

  Tilgang på egnede og attraktive arealer er viktig for at befolkningen skal kunne drive friluftsliv...

  Les mer