Turvei på Helgøya, Søgne
Foto: Pål Alfred Larsen

Foto: Pål Alfred Larsen

Som en oppfølging av Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 er det etablert en tilskuddordning for investering, drift og vedlikehold av regionale friluftsområder. Total ramme for tilskuddsordningen er 300 000 kroner. Søknadsfrist er 15. februar 2019.

Vest-Agder fylkeskommune har satt av 300 000 kroner årlig til fordeling av tilskudd til investering, drift og vedlikehold i regionale friluftslivsområder. Tilskuddsmidlene skal primært gå til tiltak som ikke kan dekkes over andre tilskuddsordninger. Friluftsråd og frivillige organisasjoner som forvalter friluftslivsområder er hovedmålgruppe for ordningen, men kommuner kan også søke.Tiltak som fylkeskommunen selv er deltakere i eller har initiert prioriteres. Det kan gis tilskudd på maksimalt 50 % av total kostnad.

Søknadsfrist er 15. februar 2019.

Søknad med budsjett og beskrivelse av tiltaket sendes til postmottak@vaf.no.

Det benyttes ikke eget søknadsskjema.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Torill Folkestad, torill.folkestad@vaf.no, 38 07 46 85 / 95 80 44 39.

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 26. april 2016 | Skriv ut siden

Kontaktperson:

Torill Folkestad

Telefon: 38 07 46 85

E-post: tfo@vaf.no